Hvorfor skal det være så vanskelig?

Norge er et foregangsland for innfasing av elektriske biler, hvorfor er vi ikke det også på innfasing av ladbare hybridbiler?

ØysteinHerland_222Norge er etter hvert blitt et betydelig marked, også globalt, for elektriske biler.  Spørsmålet jeg stiller meg er om dette skjer på grunn av en økende miljøbevissthet hos norske kunder, eller om det også er andre årsaket.

Dessverre tror jeg det er andre årsaker som fører til økt salg av elektriske biler i, selv om miljøfokus og bevissthet også bidrar positivt.

Jeg stiller derfor spørsmålet hva som er hovedårsaken til den store økningen i elektriske biler her hjemme?

Svaret er like enkelt som det er banalt.  Med noen av verdens høyeste bilavgifter er myndighetenes insentiver for elektriske biler utøsende.  Fritak for avgifter, gratis lading og parkering og rett til kjøring i kollektivfeltene, er svaret.

 Spørsmålet jeg stiller meg er om dette alene en bærekraftig miljøstrategi.  Vi vet at elektriske biler dekker mange urbane behov, men fortsatt er det mange som ikke får sine totale transportbehov dekket med denne type biler.

Etter å ha vært engasjert i bilindustrien i mange år, både nasjonalt og internasjonalt, har jeg deltatt i mange diskusjoner om hvilke teknologi som er bærekraftig både fra et miljø-ståsted men også fra våre kunders perspektiv.

Svarene vi sammen med svært mange kollegaer har kommet til er de samme om og om igjen.  De ladbare hybridene er den teknologien som er bærekraftig i dette hensyn.  Denne teknologien har et svært gunstig miljøavtrykk samtidig som den dekker alle transportmessige behov.

 Det er derfor betimelig og spørre hvorfor ikke Norge er et betydelig marked også for ladbare hybrider?

Svaret er at vi har et avgiftssystem og et regelverk som begunstiger elektriske biler, og i beste fall behandler ladbare hybrider nøytralt, i verste fall straffer, denne teknologien.

 Om vi her i Norge vil være et foregangsland innen miljø og redusere utslipp fra transportsektoren, burde vi også stimulere den teknologien som har størst bærekraft, inn i markedet.

Med tverrpolitisk støtte og Klimamelding bak oss, kan jeg ikke forstå at dette skal være så vanskelig, kan du?

Mvh – Øystein

6 kommentarer til «Hvorfor skal det være så vanskelig?»

 1. Jeg har siden 17. mai lagt bak meg ca. 8000 km i en V60 plugin hybrid. Omtrendt 3000 av disse er diverse langturer i sommer. Resterende kjøring er gjort i nærmiljøet (jobb, barns og egne aktiviteter, etc).

  Snittforbruket på langturene ligger på rundt 0,5 liter pr mil (full bil pakket for ferie). Mitt totale snittforbruk for disse 8000 km er ganske nøyaktig 0,24 liter pr mil, altså halvparten av det forbruket bilen ville hatt uten det ladbare hybridsystemet.

  Dette medfører at mitt personlige utslipp er halvert, uten noen som helst endring i bruksmønster! Og det beste av alt er at reduksjonen av utslipp skjer der biltettheten er størst: I byen og i nærmiljøet.

  Teknologien er der, nødvendig infrastruktur for lading er der. Om vårt avgiftssystem hadde belønnet denne teknologien, hadde flere kanskje valgt denne løsningen.

  1. Hei Frank!

   Takk for ditt interessante innlegg på bloggen min. Jeg deler fullt dine synspunkter og er dessuten glad for å høre deg bekrefte Plug In Hybrid teknologiens fortreffelighet.
   Vi tror som deg, at dette er den løsningen som vil medføre at vi kan redusere utslippene fra biltrafikk ned på nivå med myndighetenes målsetning i Klimaforliket.

   Men som du helt rett påpeker, det må legges til rette for det gjennom det norske bilavgiftssystemet.
   Vi har påpekt at denne teknologien bør behandles på lik linje med elektriske biler avgiftsmessig.

   I Nederland har myndighetene valgt å gjøre dette og Nederland er derfor i øyeblikket vårt største marked i Europa for Volvo V60 Plug In Hybrid.
   Jeg tror at norske myndigheter ser at dette er en bærekraftig teknologi, både på kort og lengre sikt, men i dag er det for få bilprodusenter som hittil har klart å ta frem denne type teknologi. Det innebærer at myndighetene utviser en viss forsiktighet med å tilpasse bilavgiftssystemet til en biltype og teknologi som få bilprodusenter tilbyr i markedet.

   Vi fortsetter naturlig vis å dele våre kunnskaper med våre politikere, slik at de fremover kan fatte gode beslutninger for og raskere fase teknologien inn i, også det norske markedet.

   Lykke til videre med din Volvo V60 Plug In Hybrid!

   Med vennlig hilsen
   Øystein

   1. Takk for det Øystein.

    Her er det flere forhold å ta tak i.

    Du sier at Nederland er Volvos viktigste marked for Plug in hybrid. Nederland likestiller denne teknologien med reine eilbiler, avgiftsmesig. Dette viser jo entydig at avgiftsvirkemidlet som er relatert til nybilinvestering fungerer for forbrukerne.

    For mitt vedkommende var det slik at om drivstoffprisen gikk opp eller ned med en krone eller tre (som uansett ikke har noe som helst med miljø og utslipp å gjøre), forandret ikke dette noe som helst på min bilbruk. Tross alt er jo dette en marginal kostnad i det totale bilregnskapet, og det skal mye mer til å forandre noe så fundamentelt som transport i hverdagen. Slik tror jeg det er for de fleste av oss.

    Det som fikk meg til å velge Plug in hybrid var et imaginært regnskap der mitt forbruket ble redusert til omtrent 20 % av det jeg tidligere hadde (noe jeg sanssynligvis vil oppnå, ettersom forholdet mellom langkjøring og nærmiljøkjøring vil endre seg i favør av nærmiljø utvoverr året). Da først begynner drivstoffkostnader å nærme seg en signifikant rolle i det totale regnskapet. Da først fungerer den relativt høye avgiften vi har på drivstoff i favør av miljøet.

    http://www.drive-alive.co.uk/fuel_prices_europe.html

    Mitt eneste praktiske alternativ ville vært en tradisjonell bil for de tunge jobbene (langkjøring, dra henger, etc.), drevet av hydrokarboner, samt en ren elbil til kjøring i nærmiljøet. Men akk, så upraktisk. To parkeringsplasser hjemme. To biler som skal vaskes og stelles og avskrives. To sett ladere til alt. To forsikringer. To av alt! Det blir for tungvindt for en som ikke har som målsetning å innfri myndighetenes vage ønsker i forhold til klimaforliket. Med Volvo V60 Plugin Hybrid gjør jeg mitt, uten å forsake noe som helst. Men gulroten min var bilens spesifikasjoner, ikke fordelsaktig avgiftsnivå.

    Hadde Norge fulgt Nederland i avgiftspolitikk, hadde mange flere vurdert denne teknologien. Da ville mange flere hatt mulighet til i praksis å halvere sine utslipp, uten egentlig å ha ønske om det! Det viser jo Nederlands bilkjøpere.

    Det er jo faktisk så enkelt.

    Frank

    ( 0.09 l/mil i forbruk siste 500 km, uten forsakelse av noe som helst. Heller tvert om. Hydrokarbonene er brukt til mye rein moro, i en ingeniørmessig bragd av en familiebil)

    1. Hei Frank,
     Takk for en ny kommentar på bloggen min.
     Jeg synes det er hyggelig at du løfter poenger som er så viktig og at vi dessuten får tilbakemelding på at vi har lykkes å sette rett fokus på hva vi ville Volvo V60 Plug In Hybrid skulle være for deg og andre kunder.
     Du skriver om, og belyser så mange viktige fokusområder, og dessuten refererer til praktisk bruk, at jeg nok gjerne skulle brukt dine uttalelser også i andre sammenhenger, jeg kontakter deg i så fall direkte om dette.

     Ønsker deg en fotsatt god søndag !

     Med vennlig hilsen
     Øystein

 2. Myndighetene sysler med sitt, jeg sysler med mitt. Skal vi få til noe i lag trenger vi nødvendigvis ikke å ha sammenfallende interresser. Det holder at det vi gjør tjener hverandres sak. Det kalles symbiose i biologiens verden.

  Bare ta kontakt dersom jeg kan bidra med noe.

  Ha en fin arbeidsuke!

  Frank

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *