Verdens mest effektive motorer og «den siste dinosaur»

Effektive motorer – skal de straffes eller belønnes i avgiftssystemet?

ØysteinHerland_08Verdens bilprodusenter fokuserer i dag på utvikling av stadig mer effektive motorer.  Dette skjer parallelt med forskning og utvikling av elektriske biler.

Det er likevel helt klart at i løpet av de neste ti år vil fortsatt majoriteten av verdens biler ha drivlinjer som går på fossilt drivstoff. Skal vi samtidig nå våre helt nødvendige mål om redusert utslipp av klimagasser, må denne type motorer effektiviseres.

Vi i Volvo ligger langt fremme på dette området, og vi er den første bilprodusent som har klart en effektivisering med lave 1g/CO2 per 2 hestekrefter.  Dette gir lyse utsikter med hensyn til reduserte utslipp, og vi ser en stor global interesse for våre motorer. Imidlertid finnes det ett unntak som straffer denne type effektivisering; når verdens markeder ønsker slik teknologi velkommen som et godt bidrag til verdens miljøutfordring, og har sterke insentiver for denne type effektiv teknologi, gjør vi i Norge det motsatte.

Vi har et avgiftssystem som straffer denne formen for effektivisering ved at hestekrefter avgiftsbelegges progressivt.

Våre effektive motorer med lavere utslipp og flere hestekrefter blir dyrere i Norge fordi våre politikere nøler med å fjerne det vi kaller «den siste dinosaur» i det norske avgiftssystemet.

For alle som er opptatt av miljø er det innlysende at en motor som slipper ut mindre CO2 også må bli mindre avgiftsbelagt, og ikke mer – til tross for at denne effektiviseringen øker antall hestekrefter.

Vi tror at dagens regjering ser det på samme måte, den trenger bare økt kunnskap på området – noe vi i Volvo Car Norway svært gjerne vil bidra til.

2 kommentarer til «Verdens mest effektive motorer og «den siste dinosaur»»

 1. Hvoifor satses det ikke mere på biler som går på Bioetanol i Norge.?
  Etter det jeg har sett så benyttes dette mye i Sverie.

  Jeg kjører selv en SAAB 9-3 Biopower idag, dette har vært en helt fantastisk bil. Ønsker og bytte til en Volvo med samme drivstoff.

  Mvh
  Harald Helverschou

  1. Hei Harald Helverschou,
   Takk for innspill på bloggen min.
   Spørsmålet du reiser er berettiget og ganske interessant. Vi i Volvo har satset sterkt på utvikling av motorer med bio-etanol som drivstoff og i Sverige har dette blitt en stor suksess innen definisjonen miljøbiler.

   For noen år siden satset vi på samme teknologi i Norge og vi følte oss trygge på at med fokus på miljø og utslipp ville dette bli et bra bidrag for å redusere utslippene fra biltrafikk.

   Imidlertid skjede det en rekke litt spesielle saker i Norge. I et det norske avgiftssystemet ble ikke denne teknologien tilgodesett tilstrekkelig slik at bilene ble for kostbare. Dessuten stoppet den planlagte utbyggingen av bensinstasjoner med fyllemuligheter for bio-etanol opp slik at muligheten ti å fylle bio-etanol relativt begrenset.
   En rekke bilprodusenter, inklusive oss presset på for at norske myndigheter skulle tilgodese denne teknologien i avgiftssystemet på lik linje med andre lav utslippsteknologier men vi ble i stor grad møtt av argumenter om at denne teknologien også kunne kjøres på vanlig fossilt drivstoff og dermed ikke gi entydige miljø bidrag.
   Etter dette ble etterspørselen etter denne type biler i Norge svært liten og vi valgte å ikke føre satsningen i Norge videre.

   Om myndigheter, oljeselskap og markedet igjen skulle sette satsning på bio-etanol på dagsorden inklusive utbygging av fyllestasjoner er vi i Volvo klare til igjen å tilby denne teknologien i Norge, og som du helt rett påpeker, har blitt en stor suksess i Sverige.

   Med vennlig hilsen
   Øystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *