Klimasaken og bilavgifter må bli en sak i høstens valgkamp

Klimasaken må stå sentralt i høstens valgkamp og da kommer vi ikke utenom bilavgifter

ØysteinHerland_08Denne våren har jeg møtt mange av våre sentrale politikere til samtaler rundt klimaspørsmålene vi må løse relatert til utslipp fra biltrafikk. Samferdselssektoren står samlet for ca. 20 % av C02 utslippene i verden.

Det har vært hyggelig å bli mottatt med interesse, åpenhet og vilje til å diskutere både utfordringene og ikke minst løsningene på noen av de klimautfordringene vi står over for.

Vi i Volvo har først og fremst ønsket å dele vår kunnskap om hvilken teknologi som finnes, og i hvilken retning vi mener utviklingen går.

I diskusjonene har det vært naturlig å ta utgangspunkt i hvordan vi kan samarbeide for å nå målene som er satt i Klimaforliket for reduserte utslipp frem mot 2020.

Norge er et foregangsland når det gjelder elektriske biler.  «Lille» Norge har en bilpark av elektriske biler på størrelse med Tyskland, det er både bra og imponerende!

Spørsmålet vi stiller er om dette er tilstrekkelig for å nå målsetningene våre frem mot 2020.  Vi mener helt klart nei!

Skal målsetningene nåes må også annen teknologi enn rene elektriske biler fases inn – teknologi som er et fullt substitutt til dagens biler med motorer på fossilt drivstoff.  I dag er denne teknologien utelukkende plug-in-hybrider. Andre typer teknologi vil komme fortløpende, og Kers-teknologien (svinghjulsteknologi som tar opp bevegelsesenergi og omformer dette til elektrisk energi) viser lovende resultater.

Imidlertid må vi legge langt bedre til rette for at ny og mer miljøvennlig teknologi tas i bruk fortløpende. Det skjer internasjonalt, men i Norge er dette noe mer komplisert.  Et norsk avgiftssystem basert på at biler utelukkende går på fossilt drivstoff er lite egnet for at mer miljøvennlig teknologi får rask utbredelse også her hjemme.

Skal vi nå våre målsetninger i Klimaforliket med 85 g CO2 i utslipp fra nye biler i 2020 må positiv mottagelse settes ut i praktisk handling.

Derfor må bilavgifter relatert til miljø bli en av høstens valgkampsaker, mener jeg.

Hva mener dere, la oss starte en diskusjon her på bloggen.  Hvordan tror dere vi på best mulig måte kan nå våre klimamål?

Øystein

 

2 kommentarer til «Klimasaken og bilavgifter må bli en sak i høstens valgkamp»

  1. Heilt klart best å nå klimamålet med å lage miljøvennlige bilar som er kjekke å køyre. Som V60 D6…. 🙂

    Men, skal slike «bomber» selge godt i Norge kan ikkje prisen starte på 650 000kr berre fordi bilen er tung og har sterk motor!

    1. Hei Jens,
      Du og jeg har nokså likt syn på dette. Det aller viktigste sett fra mitt ståsted er at Hk-avgiften må bort på teknologi som har så lave utslipp som < 50gCO2/km. Da blir det attraktivt å kjøpe og eie denne type lavutslippsbiler og vi sparer miljøet !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *