Tusen takk!

Å starte denne bloggen med en annen innledning enn tusen takk er ikke mulig. Etter 20 fantastiske år som sjef for Volvo i Norge er nemlig tusen takk den rette innledningen.

Først av alt en takk til dere kunder som har vært med på en viktig reise sammen med oss; Ny teknologi med grønnere og grønnere avtrykk, ny teknologi som tar oss stadig nærmere nullvisjonen vår i 2020 og ikke minst en digitalisering som medfører at mobiliteten vår blir sikrere og smartere for hver eneste nye modell vi tar frem. Men aller viktigst har det vært at utrolig mange lojale kunder har vært med oss på denne reisen, samt at flere og flere indentifiserer seg med våre verdier og vil være med oss videre fremover.

Like naturlig er det å takke våre forhandlere for en fantastisk innsats for Volvo i disse 20 årene.  Bilbransjen er en knalltøff bransje, og dedikerte forhandlere som hver dag forstår og jobber for at kundene settes i fokus er helt avgjørende for fremgang og vekst. I vår bransje er det selvsagt viktig å levere produkter, tjenester og service på aller høyeste nivå. En langsiktig strategi om at vi skal ha de mest fornøyde kundene i Norge har vært avgjørende for oss, men en slik strategi er ingen ting verdt om det ikke samtidig bygges en kultur som har dette i seg. Det har våre forhandlere forstått og derfor får vi de bekreftelsene vi får i Norsk Kundebarometers’ kåringer.

Og så er det selvsagt viktig å takke alle mine kollegaer i Volvo Car Norway for et utrolig fokus på at vi alltid skal bli litt bedre, gjøre ting på nye måter, utfordre gamle sannheter og ikke være redde for å prøve å feile når vi hele tiden vet hvor målet vårt er. Denne holdningen har gjort oss til en foregangsbedrift i Volvo-verden og vi har vært de første til å teste ut nye strategier og prosesser.

Ja, som dere skjønner har disse 20 årene vært noen fantastiske år for meg som leder og jeg håper virkelig at jeg har greid å gi noe tilbake til både kunder, forhandlere og ansatte.

Store omstillinger krever samarbeid
Norsk bilbransje står over for store omstillinger, store utfordringer og store muligheter. Det er en forutsetning for alles eksistens at mobiliteten vår blir smartere, men aller mest grønnere. Det kan vi klare men det er noen tydelige utfordringer. Når en bransje med nesten 50.000 ansatte skal omstille seg, når teknologi skal fases både ut og fases inn må alle aktører jobbe sammen. Jeg kommer derfor med en spesiell utfordring til våre politikere i denne anledning: Det krever et tett samarbeid mellom politikk og bransje for å klare de omstillinger vi står overfor, vi kan ikke bare beslutte at slik skal fremtiden bli. Vi må skape den sammen, definere utfordringene og enes om løsningene. Det er først da vi kan fortsette å være blant de beste i å skape fremtidens smarte, sikre og grønne mobilitet. Men, det kreves noe av oss alle, og det kreves samarbeid. Mulighetene ligger der med en endringsvillig bransje som er klar for å se fremover.

I fremtiden vil vi se en norsk bilbransje som leverer mange nye tjenester. Det vil være nye eierformer og abonnementsløsninger for bilholdet, og ikke minst vil vi gjennom smarte digitale løsninger dele våre biler med hverandre. Innen få år vil vi dessuten se de første fullverdige autonome bilene kjøre på dedikerte veier i Norge og våre myndigheter har gitt oss løfte om at vi i Norge skal være et foregangsland for å ta i bruk denne teknologien.

Next level
Når jeg nå skal ta fatt i europeiske oppgaver i Volvo vil nye krefter overta ledelsen av Volvo i Norge.  Jeg hører allerede internt at det snakkes om «Next level» og jeg vet at det allerede tenkes helt nye og spennende tanker for hvordan dette skal ledes og settes ut til både forhandlere og dere som kunder.  Allerede i år starter fullelektrifiseringen av Volvo-modellene og jeg kan bare si at dere kan glede dere til noen utrolige spennende, og ikke minst sikre, Volvo-modeller fremover.

Men, om dere tror at jeg med dette vil slutte som «blogger» er nok det litt forhastet.  Ja, en ny blogg for Volvo Car Norway vil straks oppstå, der dere vil få høre fra nye og eksisterende ledere og medarbeidere i norske Volvo-handel. Vi vet nemlig at dialogen vi har med dere kunder er avgjørende.

Min egen blogg tar jeg med meg inn i den europeiske og internasjonale delen av Volvo og dere vil høre fra meg om både store og mindre saker i Volvo-verden og om hva som for øvrig skjer i de Europeiske markeder.  Vi skal nå starte arbeidet med å «tegne» kartet i Europa frem mot 2025 og det er ingen hemmelighet, jeg gleder med og lover å holde dere oppdatert!

Men inntil neste gang vi høres på bloggen: Tusen takk for 20 fantastiske år, jeg gleder meg til fortsettelsen og den spennende reisen vi skal ta dere med på både i Norge og Europa.

På gjensyn og gjenhør!

Hilsen, Øystein!