Regjeringen bør fjerne hk-avgiften

Snart er 8 uker gått siden Regjeringen la frem sitt budsjett for 2015. Jeg setter min lit til regjeringens helhetlige gjennomgang av bilavgiftene.

ØysteinHerland_222Jeg har ved noen anledninger uttrykt vår bekymring for at bilavgiftenes grønne profil ikke ble styrket dersom vi skal nå målene i Klimaforliket for reduserte utslipp.

Imidlertid opplevde vi at forhandlingene med sentrumspartiene medførte en bedring for ladbare hybrid-biler, noe som vil bidra positivt.

Dette til tross, valgte partene å beholde effektavgiften på lavutslippsbiler, noe som vil hindre at denne type biler får en større utbredelse i Norge. Dette er beklagelig, da denne teknologien er nødvendig for å oppnå reduserte utslipp.

Vi har fortsatt et avgiftssystem som medfører at for eksempel en bil som slipper ut 48g CO2 pr. km har kr 50.000,- høyere engangsavgift enn en bil som slipper ut 105g CO2 pr. km. Dette er ene og alene forårsaket av en hestekreftavgift, som med dagens motorteknologi er en avleggs avgift.

Slik er det opplagt at det ikke kan fortsette om vi vil at dere skal kjøpe biler med lave utslipp.

Derfor setter jeg min lit til regjeringens helhetlige gjennomgang av bilavgiftene, som nå er bebudet å finne sted frem mot presentasjonen av revidert budsjett neste år.

I Volvo ønsker vi å bidra med vår kompetanse på miljøteknologi og hva vi ser av fremtidig teknologiutvikling, slik at politikerne best mulig kan lage et fremtidsrettet avgiftssystem.

Vi har derfor på kort tid sammenfattet våre anbefalinger i et notat «Fremtidens bilavgifter, Volvos innspill til Regjeringens helhetlige gjennomgang av bilavgiftene», hvor du også kan lese om våre refleksjoner og anbefalinger.

Har du synspunkter eller kommentarer ser jeg gjerne at du deler de her på bloggen min

Med vennlig hilsen, Øystein

photo credit: Viaggiatore Fantasma via photopin cc

6 kommentarer til «Regjeringen bør fjerne hk-avgiften»

 1. Vi skal kjøpe ny stasjonsvogn, men det er litt håpløst når man ikke finner prisene ute på web. Det gjør at vi Volvo blir mindre aktuelt når vi setter opp en sammenlikning mellom de ulike merkene.

  1. Hei Chul Christian,
   Først av alt, takk for tilbakemelding.
   Hyggelig å høre at du vurderer Volvo. Nå er det slik at det er forhandlerne som selger bilene våre og derfor vareier prisene litt ut fra lokale prispåslag, frakt ol.

   Om du går inn på vår side, kan du bruke «finn forhandler» funksjonen og på den forhandler du velger vil du finne priser på bil og tilbehør.

   Jeg anbefaler deg at du bryker funksjonen bygg din Vovlo så vi du få prisdetaljer slik du ønsker deg.

   Lykke til !

   Med vennlig hilsen
   Øystein

 2. Hei! Jeg har gått gjennom notatet Volvo har sendt Regjeringen. Jeg er enig i hovedkonklusjonen om at ladbare hybrider kan være den mest effektive måten å spre miljøvennlig bilteknologi ut til større kjøpergrupper og dermed bidra til å realisere utslippsmålene som er satt. Dette fordi det er den teknologien som griper minst inn i folks hverdag og vaner slik at den krever minst endring for å få til en innsats. Jeg har imidlertid et par betraktninger som jeg mener kvalifiserer den hovedkonklusjonen noe.

  1. Den vurderingen er basert på at elbiler i dag, med svært få unntak, ikke leverer et produkt som egner seg for familier og andre større husholdninger som har behov for realistisk rekkevidde over 15 mil på en lading. Ladbare hybrider løser dette bedre for den store kjøpergruppen. Vi ser imidlertid at produsenter som Tesla gir et realistisk alternativ og at andre bør kunne følge etter. Det vil si at vurderingen av elbil kontra ladbar hybrid vil kunne endre seg i løpet av få år etter hvert som teknologien forbedres. Ettersom en ladbar hybrid forsatt krever en aktiv handling (lading) for å gi den ønskede miljøeffekten er både selve miljøgevinsten og sannsynligheten for miljøgevinsten større dersom man velger helelektrisk. Jeg mener at produsenter som Volvo derfor også bør strekke seg mot å ha attraktive helelektriske produkter i markedet om få år, og man kan trekke veksler på erfaringene med hybridbiler for å få det til.
  2. Volvo bruker ladbare hybrider med stor effekt som argument for å ta bort hk-avgiften på disse bilene, fordi de straffes mer enn konvensjonelle biler med mindre effekt, men med større utslipp. Jeg kan delvis følge resonnementet, men jeg synes følgende sitat i notatet er å dra det litt langt: «Dersom man fjerner effektkomponen- ten for lavutslippsbiler, vil slike biler bli billigere. Virkningen vil være størst for større biler, som typisk har større motor og høyere effekt enn mindre biler. Forslaget vil derfor i særlig grad gagne miljøvennlige familiebiler, og gjøre lav-
  utslippsbiler mer attraktive for en større gruppe bilkjøpere.» (sitat slutt)

  Jeg stiller spørsmålstegn ved om en bil må ha stor motor for å være familievennlig. Erfaringsmessig vil de fleste biler, også for familier, greie seg utmerket med en effekt under 150 hestekrefter, både elbiler og moderne diesel- og bensinmotorer med stort dreiemoment på lavt turtall. Økt effekt bidrar til at man legger seg til et kjøremønster der man nytter en større del av den effekten og dermed lett overskrider de mildt sagt optimiske forbrukstallene i EU-syklusen. På en bil med ren eldrift er ikke dette noe problem, men på en ladbar hybrid hvor den konvensjonelle motoren leverer størsteparten av effekten betyr det altså at man legger til rette for økt forurensing ved å øke effekten. Jeg synes dermed ikke at Regjeringen bør ta bort effektavgiften helt, men heller fjerne den opp til et visst effektnivå, slik at man ikke oppmuntrer til salg av semi-konvensjonelle biler med høy effekt. Dersom Volvo er bekymret for at det ikke gir et sterkt nok incitament til å velge ladbar hybrid i det dyrere SUV-markedet kan man jo heller foreslå at regjeringen øker avgiften tilsvarende på helt konvensjonelle biler med stor effekt.

  Jeg er klar over at disse synspunktene ikke akkurat tilgodeser det utvalget Volvo leverer i dag av ladbare hybrider, som er motorsterke og delvis også svært store (XC90). Men nå har merket levert et innspill i miljødebatten til regjeringen uten offisielt å skjele til eget modellutvalg, og da fortjener innspillet å bli behandlet på det grunnlaget også. Jeg vil heller oppfordre Volvo om raskt å få ut i markedet mindre motorsterke og enda mer miljøvennlige alternativer. Lykke til!

  1. Hei Roland
   Først av alt, tusen takk for at du har brukt av din tid til å lese gjennom vårt avgiftsnotat og ikke minst takk for reflekterte og konstruktive tilbakemeldinger.

   Jeg deler dine synspunkter langt på vei, men ser dog litt annerledes på noe av problematikken rundt effektkomponenten i avgiftssystemet.
   La meg dele noen av mine tanker rundt dette tema.
   Historisk har det vært slik at på grunn av relativt store energitap i bensin og dieselmotorer har drivstofforbruk og hestekrefter hatt en relasjon. Dette har vært slik at for å kunne øke effekten i en motor har vi måtte tilføre mere drivstoff og således fått en relativ kobling mellom utslipp og hestekrefter. Da har det vært logisk å avgiftsbelegge både utslipp og effekt fordi disse henger nøye sammen.
   I de senere år har teknologiutviklingen gått i en annen retning. Gjennom å gjøre motorene mere effektive blant annet gjennom mindre friksjon eller lignende har utviklingen gått i en annen retning. Konkret gir dette seg utslag i at en mere effektiv motor, brukere mindre drivstoff men gjennom denne effektiviseringen, som teknisk berører mange områder, får motoren høyere effekt.
   Den gamle relasjonen mellom hestekrefter og utslipp er dermed borte.
   Det globale bilmarked tar svært godt imot denne teknologiutviklingen. I Norge er det annerledes og forklaringen er enkel.
   Slike nye effektive motorer blir dyrere i Norge og derfor mindre utbredelse.
   La meg gi deg et konkret på hvorfor med et eksempel fra våre egne modeller.
   Vi har i dag en Volvo V40 med 115 hk og 105 gCO2/ km i utslipp. Denne bilen har en total avgift på
   ca. 73.000 kr. Så laget vi en ny og mere effektiv motor i vår V40 som bare slipper ut 85 g CO2/km. Denne effektive motoren har 191 hk. På bakgrunn av dette får bilen en engangsavgift på ca 90.000 kr.
   Konsekvensen er derfor at en motror som slipper ut 20 g CO2 mindre blir 20.000 kr dyrere. Da tillater jeg meg å si av avgiftssystemet virker mot sin hensikt og jeg håper du er enig med meg i det, når biler med lavere utslipp får høyere avgift.
   Dette var bare et eksempel, jeg kunne komme med mange flere både fra konkurrentenes modeller og våre egne.
   Våre politikere ønsker heller ikke et slikt system.
   Vårt forslag til løsning, men samtidig for å unngå at alle biler med svært høy effekt og høye utslipp skulle bli gunstige gjennom å ta bort hk-avgiften, har vi foreslått å ta bort avgiften på biler som slipper ut 85g CO2/km eller mindre, noe som er sammenfallende med målet i Klimaforliket.
   Så til dine betraktninger rundt elektriske biler. Jeg deler ditt synspunkt på at alle bilprodusenter skal jobbe med og for mobilitet med svært lite eller ingen utslipp. Vi i Volvo vurderer at slike løsninger nok ligger litt frem i tid. Vi vurderer derfor ladbare hybrider og andre nye hybridvarianter som den mest bærekraftige teknologien på kort og mellomlang sikt.
   Skal vi nå målene om reduserte utslipp må en stor del av mobiliteten, som i dag ikke kan løses med elektrisk transport, løses med annen lavutslippsteknologi.
   Teknologien eksisterer og tas i bruk i svært mange markeder. Vi ønsker at den også skal tas i bruk i Norge.
   Det er derfor vi taler de ladbare hybridenes sak.
   Bil og bilvalg, store biler eller små biler, styres av både preferanser og individuelle behov. Vi er derfor stolte av at vi har utviklet og nå lanserer en SUV som har høy ytelse og svært lave utslipp, mindre enn 60 g CO2/km. Dette er verdens mest effektive ladbare hybrid i øyeblikket og dekker et behov som uten denne teknologien ville blitt dekket av SUVer med kanskje så mye som 5 ganger så høye utslipp. Derfor mener vi at vår nye XC90 er et viktig bidrag for å redusere utslippene.
   De i Norge som ønsker å kjøre en slik bil og som også ønsker å ha et skånsomt miljøavtrykk, burde slippe å bli straffet med en litt meningsløs effektavgift.

   Igjen, takk for dine refleksjoner samtidig som jeg håper at mine kommentarer ytterligere har belyst behovet for å fjerne effektavgiften i dagens avgiftssystem, om vi vil ha et avgiftssystem hvor biler med lave utslipp har lavere avgift, og det vil vi!

   Med vennlig hilsen
   Øystein

 3. Hei

  Vi kjører nå i vår andre XC70 og har hatt store planer om å byttet til en XC90 T8 ei god stund nå, men det er bare et lite problem med bilen.

  Vi har to barn som sitter og ser på film i baksetet på de XC70´ene vi har hatt. Da jeg var innom forhandler her om dagen for å sette opp ei bestilling på bilen fikk jeg vite at det ikke er mulig å få bakseteunderholdning til den nye XC90`en, og at det var uvisst om det kommer. Det synes jeg er litt trist at en så moderne og topp utstyrt bil på alle måter ikke har greid å vinne plass til underholdning til dem i baksetene. Vi kjører på hytta annenhver helg (ca 3 timer hver vei) og en film korter ned kjøretiden betraktelig for barna.
  Ut i fra hva jeg kan se har alle andre premiumbiler bakseteunderholdning og Volvo har jo hatt det i sine tidligere modeller. Ville jo tro at det var noe som kunne være aktuelt å videreføre til nyere og mer moderne biler også. Nå skal det jo sies at prisene varierer veldig fra merke til merke. Vil kanskje ikke si at det er verdt 66.990,- som Audi skal ha for bakseteunderholdningen i Q7`en sin.
  Forhandleren som jeg var innom nevnte at det kanskje kunne være ei løsning med iPad-holdere og en bærbar DVD, men en slik Biltema-løsning med ledninger og løst utstyr er ikke ei god løsning rent sikkerhetsmessig. En ting er at ting flyter rundt i bilen og flyr ved en ulykke, en annen ting er at bilen er mer utsatt for innbrudd ved å ha slikt liggende i baksetet.

  Nå sitter kanskje ikke du i design-avdelingen, men det med bakseteunderholdning er kanskje verdt å ta med videre på de nye bilene deres. Vi hadde kommet til å bestilt ny bil nå før jul hadde det ikke vært for denne mangelen.

  Riktig god jul
  Roger

  1. Hei Roger,
   Takk for din tilbakemelding, jeg setter stor pris på det.
   Hyggelig også å høre at du kjører XC70 og at det er nr. 2 i rekken, jeg takker for det også.
   Når det gjelder XC90 T8 så er det litt frem før denne kommer i produksjon neste år. Vi arbeider med RSE også for nye XC90 og jeg er helt sikker på at vi har en løsning før vi går i produksjon. En løsning som tilfredsstiller både dine og våre krav til funksjonalitet og ikke minst sikkerhet.
   Trolig har jeg mere nytt om dette i januar og lover å komme med nyhetene straks de er klare.
   I mellomtiden, takk igjen for tilbakemelding.

   Jeg ønsker deg og dine en Riktig God Jul og et Godt Nyttår!

   Med vennlig hilsen

   Øystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *