Gammelmodig avgiftssystem

Vi når ikke målene vi har satt oss i Klimaforliket med nøling!

ØysteinHerland_24I statsbudsjettet for 2014 fortsetter den avtroppende regjeringen vridningen av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning.  Det er bra. Imidlertid nøler Regjeringen fortsatt med å fjerne avgifts-komponenten for hestekrefter, selv om denne ikke lengre har sammenheng med utslipp av CO2.  Med slik nøling når vi ikke målene vi har satt oss i Klimaforliket!

Kraftige virkemidler gir stor effekt. At det også gjelder norske bilkjøpere, har i år vist seg tydeligere enn noen gang. Kombinasjonen av null avgifter og særfordeler i trafikk og parkering, har løftet det norske elbilsalget til toppen av verdens bilstatistikker.

Klimaforliket fra 2012 setter som mål at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i 2017 ikke skal overstige 85 g/km. I følge vår siste miljørapport krever det at en fjerdedel av nybilsalget i 2020 er ladbare biler. Det er fem ganger flere ladbare biler enn det som selges i dag.  Sterkere insentiver må benyttes fremover om vi skal nå de viktige klimamålene.

Norge er et langstrakt land

Norge er et land med store avstander og barskt klima. Som bilister møter vi milelange tuneller, fergekøer, fjelloverganger, kulde og varme.  Under slike forhold mener vi at ladbare hybridbiler er den eneste bærekraftige teknologien.  Når denne type teknologi også har utslipp langt under målsetningen i Klimaforliket, er det å ta i bruk denne teknologien en vinn-vinn situasjon både for miljøet og for bilistene.

Derfor mener vi i Volvo at denne type lavutslippsbiler må avgiftsbelegges på en langt smartere og mere miljøvennlig måte.  Da når vi dessuten også målsetningene vi har satt oss i Klimaforliket.

Fokuser på utslipp, ikke hestekrefter

Vi anbefaler derfor Regjeringen å fokusere bilavgiftene på utslipp og gå bort fra avgifter på hestekrefter.  Da får vi ny miljøvennlig teknologi på norske veier i langt raskere tempo, vi når målsetningene i Klimaforliket , og viser dessuten hvordan vi kan bruke avgiftene på en langt smartere måte enn vi gjør i dag – til å bidra til redusere utslippene fra personbiltrafikk.

Hva synes du?

Hva mener du er det viktigste den nye regjeringen kan gjøre for å øke andelen ladbare biler på norske veier? Jeg hører gjerne fra deg!

photo credit: ‘PixelPlacebo’ via photopin cc

5 kommentarer til «Gammelmodig avgiftssystem»

 1. Hei Ole,
  Hyggelig du husker den 🙂 Selve bilen finnes fysisk på vårt Volvo-museum i Gøteborg . Mye av teknologien, har vi tatt med oss i vårt videre arbeid, og spesielt ble en del erfaring benyttet i gassdrevne biler i Sverige mange år etter.

  Med vennlig hilsen
  Øystein

 2. Helt på linje. Gammelmodig, og en stor illusjon.

  Det vi ikke må glemme, er at avgiftssystemet er fiskalt, dvs. det har i all vesentlighet å gjøre med inntekter til vårt felleskap, statskassen. Det er en politisk illusjon at avgifter på bil dreier seg om miljø. Det har de aldri gjort, og det viser tall fra Bileimportørenes Landsforbund, BIL for 2012. CO2 er bare en bitteliten del av det faktiske regnskapet i statsinntektene:

  –  Engangsavgift 21,6 mrd
  –  Årsavgift 9,4 mrd
  –  Omregistrering 2,4 mrd
  –  Veibruksavgift (bensin) 6,9 mrd
  –  Veibruksavgift (diesel) 9,2 mrd
  –  CO2-avgift 2,9 mrd
  –  Bompenger 12,5 mrd

  Tall fra hentet fra: http://bil.aipublish.no/ai_files/faktaark_6_bilavgiftene_919137.pdf

  En skal stirre lenge på disse tallene før en får øye på hvor en bils teoretiske høyeste hestekraftsytelse kommer inn i miljøregnskapet. Vi kjører i all vesentlighet på rekke og rad og bilene yter for det meste den samme kraften til dette formålet.

  Også verdt å lese er:
  http://www.bilimportorene.no/site/download/3515

  I tillegg kan det være en idé å skotte litt til fakta om utslipp på http://ofvas.no/co2_utslippet_1/

  Det går ikke fort. Den politiske illusjonen om hensynt til miljø lever, men det gjøres få markante grep. Mann kan si hva man vil om herr Dagfinn Høybråten fra Krf, men hans innføring av røykeloven i sin tid, viste stort politisk «gøts». Slike modige politikkere er sjelden vare, og jeg tror vi skal vente lenge før de dukker opp i samferdselssektoren. All ære til de som forsøker å påvirke!

  PS: Gjennomsnittsforbruk siste 2 mnd er 0,25 l pr mil, hovedsaklig småkjøring på rekke og rad i nærmiljø, litt 4×4 for framkommelighet og sikkerhet på islagt nullføre, litt moro når «tyskerne angriper», samt en langtur på ca 30 mil. Bilen yter som teoretisk maks 285 hk. For det meste brukes elmotoren som yter maks 70 hk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *