Et steg nærmere…

De siste ukene har vi i Volvo lansert en rekke nye tiltak for å bedre sikkerheten på våre veier, men ikke minst for ufortrødent å jobbe mot vår egen nullvisjon: Ingen skal bli hardt skadd eller forulykket i en ny Volvo etter 2020.

Vi vet alle at hvert eneste år mister flere enn én million mennesker livet i trafikken. Samtidig inneholder dette skremmende tallet fakta om at over 90 prosent av ulykkene skjer på grunn av menneskelige feil. Dette danner grunnlaget for noen av de tiltakene vi nå gjør for å bidra til en sikrere mobilitet


Data fra over 40 000 ulykker og prosjekt E.V.A (Equal Vehicles for All)
I over 60 år har vår egen havarikommisjon samlet inn data fra ulykker i Norden. Per i dag inneholder vår database viktige data fra mer enn 40 000 ulykker. Dette er helt essensielle data for å kunne finne løsninger på hvordan vi kan gjøre bilkjøring sikrere. Forskningen har bidratt til at våre biler er blant verdens aller sikreste. Nå deler vi denne forskningen med hele den internasjonale bilindustrien. På den måten skal våre data ikke bare bidra positivt til Volvos biler, men til at alle bilprodusenter skal kunne benytte Volvos forskning til å forhindre ulykker eller redusere omfanget når de først skjer.

Prosjekt E.V.A. – Volvo Cars deler sin egen sikkerhetsforskning med resten av verden.

I Prosjekt E.V.A deler vi også vår strategi om at bilen skal være like sikker for alle mennesker. Analyser viser dessverre at dette ikke er dagens virkelighet over alt. Mange tester viser at sikkerhetssystemer må tilpasses for menn, kvinner og barn av ulike størrelser, fordi de har ulik risiko for skader ved alvorlige ulykker. Vi har derfor skapt virtuelle testdukker som gir oss bedre kunnskap om hva som skjer med mennesker i en ulykke og om hvilke tiltak som må settes inn. Dette er data vi besitter i våre databaser og som vi nå deler med alle bilprodusenter.

Care Key
Jeg har i mange av mine presentasjoner av Volvo snakket om the Red Key. Red Key er en nøkkel hvor noen av bilens egenskaper tilpasses førere med begrenset erfaring, når bilen kjøres med denne nøkkelen. Nå lanserer vi en ny nøkkel som heter Care Key. Med denne nøkkelen kan du som bileier programmere nøkkelen med redusert toppfart og lignende begrensninger når du låner ut eller deler bilen din med andre. Dette er et viktig sikkerhetsbidrag til at bilens ytelse er tilpasset til den som sitter bak rattet. Care Key blir standard på alle Volvo-biler fra og med modellåret 2021.

Volvo Cars lanserer Care Key som standard på alle biler, for sikker bildeling.

Maks toppfart – 180 km/t
Vår forskning har vist at i ekstremt høye hastigheter er det ingen eller få sikkerhetssystemer som kan begrense fatale konsekvenser av en ulykke. Vi har derfor besluttet å sette maksimal toppfart på våre biler til 180 km/t fra modellår 2021. Mange vil tenke at det er de færreste som kjører i hastigheter over dette, men beklageligvis skjer det, og også med fatale ulykker som konsekvens. Å gjøre en slik begrensning er det selvsagt mange meninger om. Jeg har fått noen reaksjoner på at dette er et inngrep som noen ikke ønsker, selv om de trolig sjelden kjører i hastigheter over 180 km/t. Men majoriteten av tilbakemeldingene er naturligvis at dette bidraget ønskes velkommen når det bidrar til visjonen om at ingen skal bli hardt skadet eller forulykket i våre biler.

Jeg ønsker dere en god og trygg påskeferie!

Vennlig hilsen, Øystein